Satsa på personalplanering

Att göra en bra personalplanering är ett måste inom många branscher. Genom att planera personal så vet du att det finns arbetskraft att tillgå. Ofta kan det ju vara så att det behövs extra mycket personal ibland, oftast då det är toppar i verksamheten. Är det en butik du har, så är det inte ovanligt att det är extra mycket kunder under vissa perioder. Det sker oftast kring löningsdag så väl som kring olika högtider. Då är det bra att ha planerat så att du har tillräckligt med personal för dessa dagar. Om du vill underlätta din personalplanering så kan du använda dig av en personalplanerare från IMAS. De erbjuder ett automatiserat schemaläggningssystem. Det tillsammans med en besöksräknare tar fram hur mycket personal du behöver och när.

Planera din personal

Eftersom IMAS schemaläggningssystem tillsammans med en besöksräknare kan räkna ut kundflöde, så vet du när det behövs mer personal i butiken och när det behövs mindre. Att ha för lite personal eller för många, är inte bra för verksamheten eller lönsamheten. Att då ha stenkoll på när du behöver ha extra personal och inte är en stor fördel för dig. Det är bra att kunna planera personal för vissa tider på året, att de ska vara fler. Oftast är det i samband med julhandel eller löningsdagar. Det är rätt bra att få koll på hur många besökare du har under året. Denna koll får du av att sätta in en besöksräknare i din butik. Tillsammans med schemaläggningssystemet räknar den ut hur mycket personal du behöver ha. Om du vill veta mer om detta, besök då IMAS hemsida.